Autor: Esping-Andersen, Gøsta (coordinador) Barcelona : Obra Social "La Caixa", D.L. 2013